Palvelun käyttöehdot

1. Osapuolet ja sopimuksen kuvaus

Näitä sopimusehtoja sovelletaan omasähkö.fi -nimiseen palveluun (“Palvelu”). Tämän sopimuksen osapuolet ovat Renki Softwares Oy:n (“Renki Softwares”), Y-tunnus 3234884-5 (jäljempänä “Renki Softwares”) ja palvelun käyttöön ottava asiakas (jäljempänä “Asiakas”). Tällä sopimuksella Asiakas antaa valtuutuksen Renki Softwaresille hakea ja käyttää Asiakkaan edustaman yrityksen sähkönkulutusdataa Fingridin ylläpitämästä Datahub-palvelusta.

2. Palvelun kuvaus ja yhteystiedot

Palvelun tarkoitus on analysoida sähkönkulutusdataa ja tarjota analyysiin perustuvaa raportointia ja konsultointia.

3. Hinnat

Palvelu on pääsääntöisesti Asiakkaalle maksuton, ellei se osta lisäpalveluna laajempaa raportointia, analyysiä tai konsultointia.

4. Palvelun toimivuus

Palvelu edellyttää toimiakseen internet-yhteyden sekä käyttöön soveltuvan internet-selaimen. Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun virheetöntä toimintaa, jos Asiakkaalla ei ole soveltuvaa laitteistoa ja ohjelmistoa Palvelun käyttöön. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaan Palvelun toimivuudesta mikäli Palvelun toimimiseen tarvittavia lähtötietoja ei ole saatavilla Asiakkaalta tai Fingridin ylläpitämästä Datahubista.

Palvelu on Asiakkaan käytettävissä kaikkina aikoina lukuun ottamatta järjestelmän huollon tai ennalta arvaamattomien vikatilanteiden edellyttämiä käyttökeskeytyksiä.

5. Oikeus valtuutukseen ja datan näkemiseen

Asiakas vastaa itse, että hänellä on oikeus nähdä ja käsitellä edustamansa yrityksen sähkönkulutusdataa. Oikeus voi perustua esimerkiksi työ- tai muuhun vastaavaan sopimussuhteeseen. Renki Softwaresilla on oikeus tarkistaa Käyttäjän oikeus sähkönkulutusdatan käsitellyyn esimerkiksi tarkastamalla Asiakkaan työsähköpostin ja työpuhelinnumeron olemassaolo sekä pyytää asiakasta lähettämään edustamansa yrityksen valtakirja tai yritykselle osoitettu alle 6 kuukautta vanha sähkölasku.

Sähkönkulutusdata on haettavissa vain kulutuskohteista joihin Asiakkaan edustamalla yrityksellä on voimassa oleva sähkösopimus. Kulutusdataa voidaan hakea maksimissaan 3 vuotta aikaisemmalta ajanjaksolta ja valtuutus datan hakemiselle on 2 vuotta ellei Asiakkaan kanssa sovita muusta.

6. Peruutus ja sopimuksen irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava Renki Softwares Oy:lle päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen: asiakaspalvelu@omasahko.fi).

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi, jos Asiakas olennaisesti rikkoo Palveluehtoja, eikä korjaa menettelyään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.

7. Henkilötiedot ja tietosuoja

Asiakkaan ja Palvelun käyttöä koskevat tiedot tallennetaan Renki Softwares Oy:n tietojärjestelmiin. Järjestelmissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, Palvelun toimittamiseen tämän sopimuksen mukaisesti ja uusien palvelujen kehittämiseen sekä käyttötietojen anonymisointiin.

Asiakas voi käyttää henkilötietolain (523/1999) mukaisia oikeuksiaan (esimerkiksi tarkistaa häntä koskevat tiedot tai peruuttaa suostumuksensa tai kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin) ottamalla yhteyttä Renki Softwares Oy:n. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava kirjallisesti joko sähköpostiin asiakaspalvelu@omasahko.fi tai osoitteeseen Seilimäki 20 F 18, 02180 Espoo, ajantasainen rekisteriseloste on kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa www.omasahko.fi/rekisteriseloste.

Kerättyä ja generoitua dataa, kuten sähkönkulusdataa voidaan välittää eteenpäin sellaisenaan vain Asiakkaan omasta pyynnöstä esimerkiksi kun Asiakas haluaa saada sähkösopimustarjouksia kolmansilta osapuolilta Palvelun kautta.

Renki Softwares pidättää kaikki oikeudet kerättyyn ja generoituun anonyymiin dataan. Palveluntarjoaja voi käyttää kyseistä dataa rajoituksetta mihin tahansa käyttötarkoitukseen sillä edellytyksellä, ettei Asiakasta voida yhdistää suorasti tai epäsuorasti dataan. Palveluntarjoaja voi myös rajoituksetta luovuttaa kolmansille osapuolille kyseistä anonymisoitua dataa. Palveluntarjoajalla on kyseiseen anonyymiin dataan rajoitukseton täysi omistus- ja hallintaoikeus.

8. Myyjän vastuu ja vastuunrajaukset

Asiakas vastaa itse käyttämiensä älypuhelimien ja tietokoneiden tietoturvallisuudesta. Renki Softwares ei vastaa yleisessä tietoverkossa tai Asiakkaan omistamassa, hallitsemassa tai sopimuksen nojalla käyttämässä tietoverkossa tiedon häviämisen tai muuttumisen Asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta.

Renki Softwares ei ole suhteessa Asiakkaaseen vastuussa välillisestä vahingosta, paitsi jos vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta Renki Softwaresin puolella, eikä koskaan yli sen, mihin pakottava lainsäädäntö Asiakkaan oikeuttaa.

9. Sopimusehtojen muuttaminen ja toimitusten päättäminen

Renki Softwaresilla on oikeus muuttaa Asiakkaan tilaukseen sovellettavia sopimusehtoja. Olennaisesta muutoksesta Renki Softwares ilmoittaa Asiakkaalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Renki Softwares varaa oikeuden päättää Palvelun toimitus ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle henkilökohtaisesti sekä verkkosivuillaan mahdollisimman aikaisin ennen toimituksen päättämistä.

10. Renki Softwares Oy:n yhteystiedot

Renki Softwares Oy:n yhteystiedot ovat seuraavat:

  • Y-tunnus 3234884-5

  • Palvelunumero: 0500 310 341, käytettävissä ma-pe klo 9.00 - 16.00

  • www-osoite: www.omasahko.fi

  • Email: asiakaspalvelu@omasahko.fi


Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että palvelun yhteystiedot saattavat ajan kuluessa muuttua ja että ajantasaiset yhteystiedot ovat löydettävissä palvelun verkkosivuilla.

11. Erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riidat pyritään pääsääntöisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden (1) välimiehen toimesta. Riita voidaan saattaa myös ratkaistavaksi sovinnollisesti Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan tapahtuvassa sovintomenettelyssä, mikäli sopijapuolet siitä kirjallisesti sopivat.