Blogi

Yritysten tuet energiainvestointeihin

Omasähkö.fi • 2. toukokuuta 2022

Yritysten on mahdollista saada julkista tukea lämpöpumppu- ja aurinkopaneeli-investointeihinsa. Tukiohjelmia on useita ja ne saattavat muuttua ajoittain, tähän blogi-kirjoitukseen on kerätty vuoden 2022 tuet, jotka on tarkoitettu yritysten energiaa säästäviin investointeihin.

 

Kenelle tukea voidaan myöntää?

Pääasiallinen tukimuoto yrityksille on Business Finlandin myöntämä Energiatuki. Tätä tukea voi saada kustannuksiin, joilla edistetään kiinteistön energiansäästöä tai -tuotantoa. Viime vuonna tukea jaettiin yhteensä 30 miljoonaa euroa. Tukea ei voi hakea maatalouden yritykset ellei tuotettu energia kulu pääasiassa muuhun kuin itse maatilan toimintoihin. Maatalouden yritykset voivat kuitenkin hakea erillistä energiatukea Ruokaviraston kautta.

 

Tuki kattaa vain osan investoinnista

Energiatuki täytyy hakea ennen hankkeen aloittamista eli tukea ei myönnetä jos hanke on käynnistynyt jo ennen tukipäätöstä tai jos kyseessä on uudisrakentamista. Haettavan tuen tulee olla vähintään 10 000 euroa ja se maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Tuen määrälle ei ole ylärajaa, mutta investoitavan kohteen teholle on asetettu ylärajaksi 1-5 MW riippuen investointityypistä. Tuki kattaa vain osan investoinnista ja sen määrä on 10 - 25 % riippuen investoinnista. Esimerkiksi lämpöpumppu- ja aurinkosähköhankkeille voi saada 15 % tuen.

 

Tuen hakemisen vaiheet

Tukea haetaan Business Finlandin nettisivuilla ja hakemukseen liitetään tiedot tulevasta hankkeesta ja sen arvioiduista kustannuksista. Tuella voidaan kattaa investoinnin laite-, palvelu- ja palkkakustannuksia. Hankkeelle täytyy olla valmiina oma rahoitus kokonaisuudessaan sillä  tuki maksetaan vasta hankkeen lopussa toteutuneiden kustannusten mukaan kun tarvittava raportointi on tehty.

 

Lisäapua investointiin ja tuen hakemiseen

Investointeja energian säästämiseksi voi tehdä myös niin sanotulla ESCO (Energy Service Company) mallilla. Tällöin ulkopuolinen palveluntarjoaja auttaa hankkeen lainoituksen hankkimisessa, suunnittelussa sekä investoinnin toteutuksessa. Palveluntarjoajalle maksetaan palvelumaksu sovitun ajan yli, käytännössä korvaus katetaan kustannussäästöillä jotka investoinnista saatiin. Myös ESCO hankkeisiin voi palvelun ostaja saada energiatukea.

Tuen hakeminen sekä investoinnin aikainen raportointi vaatii oman työnsä ja tästä voi joillekin yrityksille muodostua kynnys tuen hakemiselle. Tukien hakemisen ympärille onkin muodostunut oma toimialansa, jossa palveluntarjoaja hoitaa tuen hakemisen, niin että tästä palvelusta maksetaan vain jos tuki myönnetään. Näin hakemuksiin käytetty aika vähenee sekä on mahdollista saada neuvoja tukihakemuksen oikeaoppiseen täyttämiseen niiden läpi saamiseksi.

 

Aloita energiasäästösi Omasähkö.fi -palvelussa

Omasähkö.fi palvelulla pystyt tehokkaasti kartoittaamaan, kuinka kannattavia energiainvestoinnit ovat sinun kiinteistöissäsi. Kun näihin investointeihin vielä lisää energiatuen, saat entistä paremman takaisinmaksuajan investoinnillesi. Palvelu auttaa sinut löytämään myös kiinteistöllesi parhaan sähkösopimuksen. Tämä vähentää kustannuksiasi samantien ilman, että sinun täytyy tehdä mitää investointia.

 

Kategoriat